Điện Địa Tạng

Đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện Địa Tạng là nơi mọi người đến cầu nguyện, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân trên đảo.