Liên kết bán hàng

Điều khoản sử dụng liên kết bán hàng

Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”) này được thiết lập dựa trên sự đồng ý giữa Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Findtour Việt Nam (sau đây gọi là “FindTour.vn”) và Đối Tác Liên Kết (sau đây gọi là “Đối tác”). Chương trình "Liên Kết cùng FindTour.vn" được cung cấp thông qua mạng internet. Đây là nơi để cá nhân sở hữu blog/website du lịch có thể nhận được hoa hồng giới thiệu (sau đây gọi là “Hoa hồng”) từ việc mua sản phẩm của FindTour.vn thực hiện bởi người mà họ giới thiệu được (sau đây gọi là “Khách hàng”) thông qua các công cụ marketing trực tuyến (link, text link, banner, …) có gắn với Affiliate_ID được cung cấp khi tham gia chương trình. Khi đồng ý Điều khoản đồng nghĩa với việc Đối tác đồng ý tham gia vào chương trình "Liên Kết cùng FindTour.vn" và trở thành một Đối tác Liên kết của FindTour.vn; vì vậy Đối tác sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc vi phạm Điều khoản.

1. Quy định tham gia chương trình

Khi tham gia chương trình, Đối tác sẽ chịu sự quản lý và giám sát của FindTour.vn theo các mục sau:

1.1 Vị trí đặt link

Link có Affiliate_ID của Đối tác phải được đặt tại website, blog, diễn đàn của Đối tác hoặc những website, blog, diễn đàn cho phép đăng link này. Đối tác không được phép đặt link Affiliate tại những website có nội dung bất hợp pháp, vi phạm thuần phong mỹ tục, các trang web có nội dung xấu, các trang web auto click (auto surf),… ; không đặt link trong các email, chatroom,… theo dạng spam người nhận. Việc đặt link để Khách hàng mục tiêu mua hàng phải do tự nguyện Khách hàng click vào link. Các trường hợp đặt các link ẩn, làm người xem click vào link không do chủ ý của họ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh FindTour.vn sẽ được xem là vi phạm Điều khoản sử dụng.

1.2 Nội dung

Đối tác có thể sử dụng những nội dung này để kích thích Khách hàng mua hàng, hoặc tự mình thiết kế riêng các công cụ cần thiết cho việc quảng bá, cũng như các bài viết giới thiệu sản phẩm, nhưng phải có nội dung tương đồng với nội dung được FindTour.vn cung cấp. Đối tác có trách nhiệm với những thông tin sai lệch so với thông tin xuất phát từ FindTour.vn.

1.3 Vi phạm

Các hoạt động quảng cáo của Đối tác không vi phạm các quyền sở hữu của FindTour.vn, hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba.

2. Quản lý chương trình "Liên Kết cùng FindTour.vn"

2.1 Theo dõi các giao dịch từ link có Affiliate_ID

FindTour.vn có đầy đủ quyền và trách nhiệm quản lý các giao dịch mua sản phẩm của FindTour.vn từ link có Affiliate_ID. Đối tác chỉ có quyền xem và quản lý đối với tài khoản Affiliate của mình; và không có quyền xem các thông tin tài khoản thành viên khác. Mọi hành vi xâm nhập, sửa chữa thông tin tài khoản của người khác là hành vi vi phạm Điều khoản; Đối tác sẽ bị xử lý hoặc bồi thường thiệt hại nếu có tổn thất xảy ra.

2.2 Cấp tài khoản và các hoạt động quản lý tài khoản

Mỗi cá nhân chỉ được cấp duy nhất một tài khoản Affiliate. FindTour.vn có toàn quyền quyết định trong việc xét cấp tài khoản cho đối tác, cung cấp Affiliate_ID, đóng tài khoản khi xét thấy cần thiết,… Và sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những trường hợp đó.

2.3 Thu lại tiền hoa hồng giới thiệu

FindTour.vn có thể trừ lại tiền hoa hồng giới thiệu của Đối tác nếu việc mua sản phẩm của Khách hàng thuộc một trong các trường hợp: (i) Khách hàng hoàn trả lại sản phẩm dịch vụ; (ii) phát hiện giao dịch gian lận; (iii) giới thiệu sản phẩm cho chính mình; (iiii) các trường hợp gian lận khác.

2.4 Thanh toán

  • FindTour.vn chỉ tính hoa hồng cho các đơn hàng phát sinh & đã thanh toán.
  • FindTour.vn sẽ tiến hành thanh toán hoa hồng cho bạn theo định kỳ hàng tháng (từ ngày 01-05) qua hình thức chuyển khoản ngân hàng theo Tài khoản Ngân hàng mà bạn đã đăng ký với FindTour.vn.
  • Giá trị thanh toán tối thiểu là 1.000.000đ. Nếu đến kỳ thanh toán mà số dư của bạn dưới 1.000.000đ, FindTour.vn sẽ cộng dồn số dư này vào các kỳ sau & thực hiện thanh toán khi số dư =1.000.000đ (theo định kỳ hàng tháng).
  • Quy định thanh toán có thể thay đổi tùy theo từng thời kỳ và sẽ có thể thông báo cho Đối tác biết nếu có thay đổi. Số tiền có trong tài khoản Affiliate của Đối tác sẽ không được hưởng lãi suất.
  • FindTour.vn chỉ thực hiện chi trả tiền hoa hồng trực tiếp cho Đối tác và hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với những thành viên tham gia bất kỳ chương trình nào do Đối tác tổ chức (nếu có) để giới thiệu sản phẩm FindTour.vn đến Khách hàng.
  • FindTour.vn có quyền từ chối thanh toán cho Affiliate nếu có nghi ngờ gian lận mà không cần phải đưa ra lý do.

3. Quyền sở hữu

3.1 Tài khoản và Affiliate_ID

Khi Đối tác tham gia vào chương trình "Liên Kết cùng FindTour.vn", được cấp duy nhất một tài khoản Affiliate và nhận Affiliate_ID, điều đó có nghĩa FindTour.vn đã cấp quyền sử dụng tài khoản và Affiliate_ID này cho Đối tác. FindTour.vn là chủ sở hữu của tài khoản cùng Affiliate_ID mà Đối tác được cấp và có thể khóa tài khoản nếu xét thấy việc đăng link không hợp lệ, tài khoản có các vấn đề vi phạm những quy định của FindTour.vn.

3.2 Tài sản thương hiệu của FindTour.vn

  • Đối tác đồng ý rằng việc sử dụng các thông tin từ website divui.com, tên thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại hoặc/và URL của Đối tác đều thuộc phạm vi của Điều khoản này. Đối tác không được phép sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại hoặc/và URL tương tự của chúng tôi gây nhầm lẫn cho Khách hàng.
  • Đối tác không được vi phạm bản quyền của FindTour.vn, bao gồm việc không được sử dụng tên thương hiệu / logo FindTour.vn để lập Page, Group trên các trang mạng Social (Facebook, Instagram, Twitter, ...), không được sao chép nội dung / hình ảnh từ các trang mạng xã hội của FindTour.vn.
  • Đối tác không chạy từ khóa tên thương hiệu FindTour.vn, DIVUI, ĐIVUI, FindTour.vn, FindTour.vn, divui, divui.com hoặc từ khóa sản phẩm của FindTour.vn trên Google Adwords & Cốc Cốc Search Ads.

3.3 Tên thương hiệu, nhãn hiệu của Đối tác

Đối tác cho phép FindTour.vn sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại của Đối tác thông tin đến Khách hàng nhằm củng cố mức độ tin tưởng của Khách hàng đối với sản phẩm của FindTour.vn, và sự tin tưởng đối với Đối tác khi giới thiệu sản phẩm đến Khách hàng.

3.4 Sở hữu dữ liệu

Tất cả các thông tin cá nhân có được từ Khách hàng, Khách hàng mục tiêu dưới bất kỳ hình thức thu thập dữ liệu cá nhân là tài sản duy nhất và độc quyền của FindTour.vn và được coi là thông tin được bảo mật của chúng tôi theo thỏa ước này. FindTour.vn, các bộ phận của FindTour.vn, các sản phẩm được phát triển bởi FindTour.vn hoặc Đối tác, có thể sử dụng dữ liệu này nhằm phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay giới thiệu sản phẩm đến Khách hàng. Tuy nhiên, thông tin Đối tác có thể sử dụng sẽ giới hạn trong phạm vi những Khách hàng mua sản phẩm từ link có Affiliate_ID của Đối tác. Và việc sử dụng những thông tin này cần được có sự xét duyệt của FindTour.vn. Đối tác không được quyền sao chép, sử dụng, chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, hay bất kỳ hình thức nào có tính chất lan truyền cho bên thứ ba biết về những dữ liệu này.

4. Thời hạn Điều khoản, đóng tài khoản, thông báo

4.1 Thời hạn Điều khoản

Điều khoản này bắt đầu có hiệu lực khi Đối tác cung cấp các thông tin cần thiết khi đăng ký tham gia chương trình và nhấp vào nút “Đồng ý với Điều khoản sử dụng”. Điều khoản tham gia chương trình "Liên Kết cùng FindTour.vn" sẽ được duy trì cho đến khi có yêu cầu chấm dứt từ một trong hai bên. Điều khoản có thể kết thúc bởi một trong hai bên trong vòng 15 ngày sau khi có thông báo. Điều khoản này sẽ được kết thúc ngay lập tức nếu Đối tác nhận được thông báo vì đã vi phạm Điều khoản này. Tài khoản Affiliate của Đối tác có thể bị ngừng hoạt động hoặc/và tiền hoa hồng có được từ việc giới thiệu Khách hàng có thể bị khấu trừ trong quá trình điều tra các hành vi vi phạm Điều khoản của Đối tác. Nếu tài khoản của Đối tác bị đóng do hành vi vi phạm Điều khoản, Đối tác sẽ không còn đủ điều kiện để tiếp tục tham gia chương trình với chúng tôi trong tương lai.

4.2 Đóng tài khoản

Sau khi tài khoản bị đóng, các khoản thanh toán còn lại của Đối tác sẽ được chúng tôi thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày đóng tài khoản. Tất cả các quyền của Đối tác được cấp theo Điều khoản này cũng sẽ kết thúc và đồng thời Đối tác phải gỡ bỏ tất cả các link Affiliate mà mình đã đăng tải trên mạng internet. FindTour.vn sẽ không có nghĩa vụ phải chi trả tiền cho Đối tác nếu có bất kỳ trường hợp Khách hàng mua hàng từ link Affiliate của Đối tác sau khi tài khoản Affiliate bị đóng.

4.3 Thông báo

Mọi thông báo từ FindTour.vn được xem là một phần của Điều khoản này và Đối tác cần phải tuân thủ theo đúng các thông báo của chúng tôi. Nếu nội dung của thông báo có sự xung đột với Điều khoản thì thông báo sẽ có hiệu lực để Đối tác thực hiện.

5. Các quy định khác

5.1 Điều kiện tham gia

Khi tham gia chương trình, Đối tác phải là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đối tác có trách nhiệm phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

5.2 Giới hạn trách nhiệm

Bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của FindTour.vn theo Điều khoản này sẽ được giới hạn trên tổng số tiền thanh toán mà FindTour.vn trả cho Đối tác trong năm trước khi có khiếu nại xảy ra. Đối tác đồng ý rằng FindTour.vn sẽ không có trách nhiệm với Đối tác hoặc với bên thứ ba cho bất cứ hậu quả, tổn hại do ngẫu nhiên hay cố ý xảy ra.

5.3 Ảnh hưởng hệ thống

Chúng tôi nghiêm cấm việc cố ý sử dụng các phần mềm, công cụ gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống website divui.com và các kết quả khách quan bao gồm (nhưng không giới hạn) việc click vào link có Affiliate_ID. Khi các trường hợp này xảy ra, tài khoản của Đối tác sẽ bị đóng, Đối tác phải bồi thường những tổn thất gây ra và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm của mình.

5.4 Chuyển nhượng

Đối tác không được quyền chuyển nhượng tài khoản cũng như link có Affiliate_ID của mình cho bên thứ ba nào khác. Việc chuyển nhượng được xem là vi phạm điều khoản sử dụng và sẽ bị xử lý theo quy định của FindTour.vn.

5.5 Trường hợp bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm vì bất kỳ sự chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa ước này cho các nguyên nhân ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên đó, bao gồm (nhưng không giới hạn) các trường hợp như cúp điện, nhà cung cấp dịch vụ internet, do sự gián đoạn của đường truyền internet, chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, các thiên tai khác.

5.6 FindTour.vn có quyền thay đổi các điều khoản trong Điều khoản sử dụng này để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế. Mọi thay đổi có thể được thông báo tại website của chương trình "Liên Kết cùng FindTour.vn" hoặc qua email của Đối tác.

5.7 Khi có khiếu nại, FindTour.vn sẽ giải quyết trên tinh thần công bằng và hợp lý cho cả hai bên, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về FindTour.vn.

5.8 Điều khoản sử dụng này được bảo vệ dưới luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.